ČLÁNKY o mně v Olomouckém večerníku

V letech 2008 – 10 jsem psala fotopříběhy svých zákazníků

9999   0023   0014   0021   0020   0018   0017   0015   0012   0011   0004   0009a   0009   0006    003a   0002    0003    0007